M° 胡永亮 explains Peng Lu Ji An

Hu Yongliang, shuai jiao and chen style taiji expert. A great man, a great Master. Here the master explains Peng Lu Ji An of the Chen style to me. From the Tiandihe school archives.

IT: Hu Yongliang, esperto di shuai jiao e taiji stile chen. Un grande uomo, un grande Maestro. Qui il maestro spiega a me Peng Lu Ji An dello stile Chen. Dagli archivi della scuola Tiandihe.
www.youtube.com Visit website
Added on January 13th, 2020
Last updated: February 10th, 2020