Dr. Lu Guangyi - Xing Yi Dui Pi Quan

Dr. Lu Guangyi, Polányi Péter - 吕广义 Xing Yi Dui Pi Quan - 形意对劈拳
http://belsokungfu.hu/
Xing Yi Quan edzés és más kínai belső stílusok gyakorlása Budapesten kínai mesterrel!
www.youtube.com Visit website
Added on October 23rd, 2017
Last updated: March 28th, 2019