תרגיל 2 Baduanjin &Qigong Assist Fighting COVID-19

Baduanjin &Qigong Assist Fighting COVID-19
תרגיל מס 2

. התאם מרידיאן ריאות צ׳י