14th WWC - Day 5 - Men's Xingyiquan, Shuangdao, Duilian, Women's Baguazhang, Shuangjian, Duilian

  • Home
  • Internal Arts Archive
  • 14th WWC - Day 5 - Men's Xingyiquan, Shuangdao, Duilian, Women's Baguazhang, Shuangjian, Duilian
Men's Xingyiquan, Shuangdao, Duilian, Women's Baguazhang, Shuangjian, Duilian from Day 5 of the 14th WWC in Kazan, Russia.
www.youtube.com Visit website
Added on February 17th, 2020
Last updated: February 24th, 2020