Tai-Chi-Chuan-Taijiquan-Taiji-Tai-Ji Masters

http://www.TaiChiPlanet.org Tai Chi Chuan, Taijiquan, Taiji, Tai Ji Tai Chi Chuan Twei Shou, Push Hands, Tui Sau, Pushing Hands Is Very Popular In China, Taiwan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Japan, And Thruout The World. Watch The Guy In The Background, He's Good. Ma Yue Liang, Yang Yu Ting, Lei Mu Ni, Feng Zhi Qiang, Tian Xu Chen, Du Yu Ze, Sun Jia Yun, Lim Bo Yan, Tung Hu Ling, Zhu Huai Yuan, Wang Yong Quan, Yang Sau Chong, Fu Zhong Wen, Ma Yong Qing, Xiong Yang Ho, Fei Guo Qing, Yang Ban Hou, Yang Shao Hou, Wang Pei Sheng, and Yang Lu Chan All Emphasized The Importance Of The Tai Chi Form. List Your Tai Chi School Free At http://www.worldtaichicongress.org Video Was Made At Taipei 2-28 Park Taiwan June 2001 (Taipei New Park)
www.youtube.com Visit website
Added on February 29th, 2020
Last updated: April 12th, 2020