Peng Lu Ji An

Odparowanie, Zwinięcie, Nacisk, Ściśnięcie, Pchnięcie. Podstawowe techniki Tai Chi wg. programu YMAA.

Tags: