Loving kindness with Ruler / Milující laskavost se žezlem

Tai chi ruler is excellent to promote blood circulation. It is a very useful qigong tool especially to begin your practice in the morning.
Benefits of Metta (loving kindness) according to Buddha: One sleeps easily, wakes easily, dreams no evil dreams, is dear to human beings, dear to non-human beings, the devas (forces of goodness) protect one, neither fire, poison, nor weapons can harm one, one's mind concentrates easily, one's complexion is bright, one dies unconfused and, if penetrating no higher, one is born in the Brahma worlds. According to Chinese medicine, kindness is good especially for the liver.
In Czech -- Česky
Žezlo taiči povzbuzuje krevní oběh. Je to užitečné pomůcka ke cvičení, zvláště po ránu.
Výhody milující laskavosti podle Buddhy: Člověk dobře spí, snadno se probouzí, nemá ďábelské sny, je oblíbený mezi lidmi i mezi nadzemskými bytostmi, andělé ho chrání, oheň, jed ani zbraň mu neublíží, jeho mysl se snadnou soustředí, má jasnou pleť, umírá nezmaten a, pokud se nedostane výše, přichází po smrti do Brahmova (tj. Božského) světa.
---
Svépomocné příručky pro závislé jsou zdarma na www.drnespor.eu
www.youtube.com Visit website
Added on July 11th, 2018
Last updated: September 19th, 2019